11 Φεβρουαρίου 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχιατρική αξιολόγηση- Φαρμακοθεραπεία

 • Κλινική διάγνωση/ διαφοροδιάγνωση για όλο το φάσμα των ψυχιατρικών παθήσεων ενηλίκων.
 • Χορήγηση παραπεμπτικών για τη διενέργεια απαραίτητων αιματολογικών ή απεικονιστικών εξετάσεων, προκειμένου να αποκλειστεί συνυπάρχουσα οργανική νόσος.
 • Εξατομικευμένος θεραπευτικός σχεδιασμός.
 • Χορήγηση- συνταγογράφηση της κατάλληλης ψυχοφαρμακευτικής αγωγής (αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, ηρεμιστικά φάρμακα, σταθεροποιητές της διάθεσης).
 • Τακτική παρακολούθηση της πορείας της νόσου.
  Συμπλήρωση φακέλου ΚΕΠΑ για πιστοποίηση αναπηρίας.
 • Η ιατρός ΔΕΝ αναλαμβάνει ασθενείς με εξάρτηση από οπιοειδή και θεραπεία υποκατάστασης.

Ψυχοθεραπεία

 • Ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες βραχείας ή μακράς διάρκειας (50 λεπτά): Η ψυχοθεραπεία με βάση την ψυχολογία του βάθους προσπαθεί να ανιχνεύσει τις ψυχοδυναμικές διεργασίες, οι οποίες οδήγησαν στην εκάστοτε ψυχοπαθολογία, εξερευνώντας και λεπτές, ασυνείδητες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Πρόκειται για μια βαθιά προσέγγιση, η οποία προσπαθεί στο βαθμό του δυνατού να ανιχνεύσει τους αιτιολογικούς παράγοντες της συμπτωματολογίας.
 • Υποστηρικτικές- συμβουλευτικές συνεδρίες σε περίπτωση που δεν κρίνεται απαραίτητη η εντατική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ή όταν υπάρχει ένα σαφές ψυχοπιεστικό γεγονός, το οποίο ο θεραπευόμενος καλείται να αντιμετωπίσει.
 • Ψυχοεκπαίδευση στα πλαίσια των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, για τις συναισθηματικές διαταραχές, τις διαταραχές του αγχώδους φάσματος, τα ψυχοσωματικά ενοχλήματα, καθώς και μεμονωμένα στα πλαίσια των συνεδριών παρακολούθησης ασθενών, οι οποίοι πάσχουν από ψυχωτικές διαταραχές ή διπολική διαταραχή.

Συμβουλευτική ζεύγους

Η σχέση ενός ζευγαριού είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να εμφανίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τα συχνότερα προβλήματα που εμφανίζονται αφορούν στην έλλειψη επικοινωνίας, στη διαχείριση των οικονομικών, στην οργάνωση των δουλειών του σπιτιού, στη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού, στη σχέση με την οικογένειες του καθενός αλλά και στο κατά πόσον η σχέση είναι η προτεραιότητα του εκάστοτε συντρόφου.

Υπάρχουν τότε στιγμές σε ένα ζευγάρι, κατά τις οποίες ένα τυχαίο, απλό και φαινομενικά ασήμαντο γεγονός, μπορεί να πυροδοτήσει μεγάλη ένταση και να δηλητηριάσει την καθημερινότητα του ζευγαριού.

Βασικός άξονας της ψυχοθεραπευτικής- συμβουλευτικής δουλειάς είναι η αποκατάσταση της επικοινωνίας του ζευγαριού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της αντίληψης του εαυτού και του άλλου, την αυτοαποκάλυψη, την καθαρότητα της έκφρασης των προσωπικών αναγκών και την αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου. Μέσα από τη θεραπεία γίνεται προσπάθεια να αποδεχτούν οι σύντροφοι τα συναισθήματά τους και να συμφιλιωθούν με τον εαυτό τους. Μαθαίνουν να εκφράζουν τις ανάγκες τους με τρόπο εποικοδομητικό, ώστε να εισακουστούν. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη σημασία των πράξεών τους και τον αντίκτυπο αυτών πάνω στο σύντροφό τους. Σημασία δεν έχει μόνο γιατί κάνουμε κάτι αλλά και το πως αυτό επηρεάζει τον άλλο. Μαθαίνουν ακόμη και να συγκρούονται με πιο λειτουργικό τρόπο.

Μέσα από τη διαδικασία μπορεί να εδραιωθεί η βάση πάνω στην οποία θα ξαναχτίσουν τα μέλη σταδιακά τη σχέση τους, μέσω μιας αυθεντικής επικοινωνίας και αποδεχόμενοι ο ένας τον άλλον. «Θέλω να σε αγαπώ χωρίς να σε πνίγω,να σε εκτιμώ χωρίς να σε επικρίνω, να σε ακολουθώ χωρίς να επεμβαίνω, να σε προσκαλώ χωρίς να απαιτώ, να σε αφήνω χωρίς ενοχές, να σε κρίνω χωρίς μομφές και να σε βοηθώ χωρίς προσβολές.», διατυπώνει η Virginia Satir (Ανθρώπινη Επικοινωνία, 1995).

Online συνεδρίες μέσω skype

Η δυνατότητα της τηλεσυνεδρίας παρέχεται σε ασθενείς οι οποίοι δε δύνανται να επισκεφτούν το ιατρείο είτε λόγω διαμονής στο εξωτερικό- σε άλλη πόλη είτε λόγω της ψυχικής ή σωματικής τους κατάστασης.

Υπάρχει η δυνατότητα ψυχοθεραπευτικών και υποστηρικτικών- συμβουλευτικών συνεδριών μέσω skype.

Γνωματεύσεις ψυχικής υγείας

 • Έκδοση γνωματεύσεων ψυχικής υγείας μετά από ψυχιατρική εκτίμηση για πρόσληψη- διορισμό στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (π.χ. σε εκπαιδευτικούς). 
 • Γνωματεύσεις ψυχικής υγείας για έναρξη διαδικασίας υιοθεσίας. 
 • Η ιατρός δεν αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών για άδεια οπλοφορίας- οπλοκατοχή και για εργασία ως προσωπικό ασφαλείας.