Η θεραπευτική συμμαχία στην ψυχοθεραπεία

Ιστορικά, η έννοια της θεραπευτικής συμμαχίας έχει τις ρίζες της στη θεωρία του Freud, ο οποίος προσπαθούσε να εξηγήσει τι είναι αυτό που κρατάει τον αναλυόμενο στη θεραπεία, παρά τις ασυνείδητες αντιστάσεις του. Ο ίδιος ο πατέρας της ψυχανάλυσης τόνισε τη σημασία της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον αναλυτή και στον αναλυόμενο, ως προς την Διαβάστε περισσότερα για Η θεραπευτική συμμαχία στην ψυχοθεραπεία[…]

Font Resize